top of page

ŞARTLAR VE YASAL UYARILAR

 

 

(ELECTHERA Sağlık Hizmetleri ve Medikal Anonim Şirketi - Elektrik alan uygulaması)

Lütfen bu Web Sitesine erişiminiz ve kullanımınız için geçerli olan bu Hüküm ve Koşulları dikkatlice okuyun. Bu Web Sitesine erişerek veya bu Web Sitesini kullanarak, bu Şartlar ve Koşullara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Şartlar ve Koşullara bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, lütfen Web Sitesine erişimi ve Web Sitesini kullanmayı bırakın.

 

 

 

Web Sitesi Hüküm ve Koşullarındaki Değişiklikler

 

Bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir zamanda revize etme hakkımızı saklı tutarız. Revize edilmiş Şartlar ve Koşulları yayınladıktan sonra bu Web Sitesini kullanmaya devam etmeniz, alttaki "güncelleme tarihi" ile yansıtılacaktır, revize edilmiş Şartlar ve Koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu nedenle, Web Sitesini her ziyaret ettiğinizde Şartlar ve Koşulları kontrol etmeniz önemlidir. Web Sitesinin içeriğindeki bu tür değişikliklerin veya yanlışlıkların, yazım hatalarının veya eksikliklerin olası sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu olmayacağız. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, Web Sitesine veya belirli özelliklere erişiminizi, bu Şartlar ve Koşulların tarafınızca ihlal edilmesi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir zamanda ve bildirimde bulunmaksızın sonlandırabiliriz.

 

 

 

Web sitesi tıbbi tavsiye veya ürün sağlamaz

 

ELECTHERA tıbbi bir sağlayıcı değildir ve ECCT tıbbi bir ürün değildir. Herhangi bir hastalığı veya sağlık durumunu teşhis etmek, tedavi etmek, iyileştirmek veya önlemek için tasarlanmamıştır. Tıbbi cihaz onayına sahip değildir. Bu Web Sitesinde sunulan bilgiler tıbbi tavsiye veya ürün sağlama amacı taşımamaktadır ve herhangi bir sağlık kararının temeli olarak güvenilmemelidir. Bu bilgilerin, sağlığınız veya herhangi bir sağlık ürününün potansiyel faydalı kullanımları ve olası olumsuz etkileri hakkında sahip olabileceğiniz herhangi bir soru veya endişeyle ilgili olarak nitelikli sağlık hizmeti sağlayıcınızdan gelen bilgilendirilmiş tıbbi tavsiyelerin yerini alması amaçlanmamıştır.

 

 

 

Beyan veya Garanti Verilmemesi

 

ELECTHERA  bu Web Sitesinde doğru ve güncel bilgiler sağlamaya çalışmıştır; ancak, ELECTHERA  bu Web Sitesinde yer alan veya yayınlanan bilgilerin herhangi bir amaç için uygunluğu hakkında hiçbir beyanda bulunmaz. Buna ek olarak, ELECTHERA Web Sitesini düzenli olarak güncellemeyebilir ve bu nedenle burada yer alan bilgi ve materyaller güncel olmayabilir veya eksiklikler veya diğer hatalar içerebilir. Tüm bu bilgiler, herhangi bir garanti olmaksızın "OLDUĞU GİBİ" sağlanmaktadır. Burada yer alan veya atıfta bulunulan bilgilerin doğru, güncel veya eksiksiz olduğuna dair açık veya zımni hiçbir garanti veya beyanda bulunulmaz. Ayrıca, ELECTHERA , bu bilgilerin veya bağlantılı web siteleri aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilginin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, arızi, özel, sonuç olarak ortaya çıkan veya cezai zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu siteyi kullanarak, ELECTHERA 'nın burada yayınlanan materyalleri size tıbbi tavsiye vermek amacıyla değil, yalnızca bilgilendirme amacıyla ve önceki paragrafta açıklandığı gibi sağladığını kabul edersiniz.

 

 

 

Sadece Kişisel Kullanım

 

Bu Web Sitesindeki materyalleri yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlar için görüntüleyebilir ve kullanabilirsiniz. Önceden yazılı iznimiz olmaksızın, Web Sitemizde bulunan veya Web Sitemizin bir parçasını oluşturan HTML veya diğer yazılım talimat kodları da dahil olmak üzere başka hiçbir kullanıma izin verilmez. Buna ek olarak, ELECTHERA tarafından bu Web Sitesinde yayınlanan belgeler, kişisel, ticari olmayan referanslar dışında, herhangi bir mülkiyet bildirimi korunarak kopyalanamaz ve bundan sonra çoğaltılamaz, çoğaltılamaz veya başka bir şekilde dağıtılamaz.

 

 

 

Yukarıdaki paragrafta yer alan kullanım yasağı, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Web Sitesinin herhangi bir bölümüne veya Web Sitesinde bulunan veya Web Sitesi aracılığıyla erişilen herhangi bir veriye veya içeriğe erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek için herhangi bir "robot", "bot", "örümcek", "veri madenciliği", "bilgisayar kodu" veya benzer süreçlere veya işlevlere sahip diğer herhangi bir otomatik cihaz, program, araç, algoritma, süreç veya metodoloji veya manuel işlemin kazınması veya kullanılması yasağını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. önceden iznimiz olmadan. Ayrıca, ELECTHERA  web sitelerinin ana sayfaları dışındaki herhangi bir sayfaya bağlantı vermek (derin bağlantı olarak da bilinir), ELECTHERA 'nın yazılı izni olmadan yasaktır.

 

 

 

ELECTHERA 'nın Kullanıcı Tarafından Gönderilen İçeriği Kullanma Hakkı

 

Bu Web Sitesinin herhangi bir izleyicisinin ELECTHERA 'ya sorular, yorumlar, öneriler, bloglar veya mesaj panoları gibi herkese açık olarak görüntülenebilir etkileşimli özelliklere gönderiler şeklinde veya başka bir şekilde herhangi bir geri bildirim, bilgi veya veri sağlaması durumunda, bu tür bilgiler gizli olmayan bilgiler olarak kabul edilecek ve bize açıkça yayınlamak, çoğaltmak için küresel bir münhasır olmayan lisans vermektesiniz. bu tür materyalleri herhangi bir amaçla satmak, ifşa etmek, dağıtmak veya kullanmak. Bize bu tür materyallerde yer alan fikirleri, kavramları veya teknikleri kullanmak için münhasır olmayan küresel bir hak vermektesiniz. ELECTHERA 'nın bu tür bilgilerle ilgili herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır ve bu bilgilerde yer alan herhangi bir bilgiyi, fikri, kavramı, know-how'ı veya tekniği herhangi bir amaçla kullanmakta ve bu bilgileri sınırlama olmaksızın çoğaltmakta, kullanmakta, ifşa etmekte ve üçüncü taraflara dağıtmakta özgür olacaktır. Buna ek olarak, bu tür materyallerde sahip olabileceğiniz tüm manevi haklardan feragat edersiniz. Ayrıca, bu tür materyalleri kullanmamızdan, yayınlamamızdan, dağıtmamızdan, satışımızdan, çoğaltmamızdan veya ifşa etmeden önce düzenlememize ve başka şekilde değiştirmemize izin verirsiniz. Telif hakkıyla korunan materyal, telif hakkı sahibinin izni olmadan gönderilemez ve bu tür bir iznin alınamamasından yalnızca siz sorumlusunuz.

 

 

 

Herkese açık olarak görüntülenebilir etkileşimli özelliklere kullanıcı tarafından gönderilen içeriğe ilişkin kurallar

 

Herhangi bir gönderimi veya gönderiyi izleme ve herhangi bir nedenle uygunsuz veya kabul edilemez olduğunu düşündüğümüz herhangi bir içeriği silme, taşıma veya düzenleme hakkımızı saklı tutarız (ancak hiçbir yükümlülük kabul etmeyiz). Küfür içeren, karalayıcı, taciz edici, tehdit edici, kışkırtıcı, müstehcen, pornografik, gizliliği ihlal eden, yasa dışı veya başka bir şekilde yasa dışı faaliyeti teşvik eden, başkalarının haklarını ihlal eden, yükümlülük doğuran veya diğer ürün veya hizmetler için satış sahası olarak tasarlanan iletişimler de dahil olmak üzere herhangi bir tarafın herhangi bir hakkını ihlal eden veya ihlal eden hiçbir iletişim veya içerik gönderemezsiniz. Bloglar gibi ılımlı etkileşimli özellikler yaptığımızda, yorumları ve gönderileri alaka düzeyi, güncellik ve uygunluk açısından inceleyebilir ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle gönderileri durdurabilir veya kaldırabiliriz. Devam eden yasal konular veya düzenleyici konularla ilgili yorum yayınlama olasılığımız düşüktür. Yayınlanmak üzere seçilen gönderimlerin yayınlanması, inceleme sürecimiz sırasında gecikecektir.

 

 

 

Üçüncü Taraf Bağlantıları

 

Bu Web Sitesi ayrıca üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. ELECTHERA  bu bağlantıları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sağlamaktadır ve bu tür bağlantıların dahil edilmesi, ELECTHERA  tarafından bu tür üçüncü taraf web sitelerinin onaylandığı anlamına gelmez. ELECTHERA , bu tür üçüncü taraf web sitelerinde yer alan bilgiler üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir ve bu nedenle, bu tür üçüncü taraf web sitelerinde yer alan herhangi bir bilgi, içerik veya bağlantı veya bu tür değişikliklerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 

 

 

Değiştirme Hakkı

 

ELECTHERA, Web Sitesinin içeriğini herhangi bir şekilde, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar ve bu değişikliklerin olası sonuçlarından veya buradaki yanlışlıklardan, yazım hatalarından veya eksikliklerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

 

 

Zımni Hak Yok

 

Burada yer alan hiçbir şey, ELECTHERA 'nın veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir patenti, ticari markası veya telif hakkı kapsamında ima yoluyla, estoppeller veya başka bir şekilde herhangi bir lisans veya hak verildiği şeklinde yorumlanamaz. Burada izin verilenler dışında, burada sağlanan bu tür ticari marka, patent veya telif haklarının kullanımı veya kötüye kullanılması açıkça yasaktır ve patent, ticari marka veya telif hakkı yasalarını, iftira ve iftira yasalarını, gizlilik ve tanıtım yasalarını ve iletişim düzenlemelerini ve tüzüklerini ihlal edebilir. ELECTHERA 'nın fikri mülkiyet haklarını ve bu web sitesi Hüküm ve Koşullarını yasaların en geniş kapsamına kadar uygulama hakkını saklı tuttuğunu lütfen unutmayın.

 

 

 

Gizlilik

Bize sağladığınız kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler ve demografik bilgiler, zaman zaman güncellenen gizlilik politikamıza tabidir.

 

 

 

Tazminat

Web Sitesine erişerek ve/veya Web Sitesini kullanarak ELECTHERA 'yı, bağlı kuruluşlarımızı ve bağlı şirketlerimizi ve bunların ilgili memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, üyelerini, temsilcilerini, temsilcilerini, iş ortaklarını, bilgi sağlayıcılarını, lisans verenlerini ve lisans sahiplerini ve bunların ilgili mirasçılarını ve atadıklarını (topluca "Tazmin Edilen Taraflar") her türlü yükümlülük ve maliyetten ve her türlü yükümlülük ve maliyetten tazmin etmeyi, savunmayı ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz, Sınırlama olmaksızın, bu Hüküm ve Koşullardan veya bu Web Sitesinin tarafınızdan başka herhangi bir yetkisiz kullanımından kaynaklanan veya ihlal ettiğiniz herhangi bir iddiayla bağlantılı olarak Tazmin Edilen Taraflarca tahakkuk ettirilen makul avukatlık ücretleri ve masrafları dahil. Herhangi bir iddianın savunulmasında makul olarak gerektiği kadar tam işbirliği yapmayı kabul edersiniz. Masrafları bize ait olmak üzere, aksi takdirde tarafınızdan tazmin edilmesi gereken herhangi bir konunun münhasır savunmasını ve kontrolünü üstlenme hakkımızı saklı tutarız. Tazmin Edilen Taraflardan herhangi birinin haklarını etkileyen veya önceden yazılı onayımız olmadan herhangi biri tarafından herhangi bir işlem yapılmasını gerektiren herhangi bir uzlaşma anlaşmasına giremezsiniz.

 

 

 

Garanti ve Yükümlülüklerin Reddi

 

ELECTHERA 'nın Web Sitesindeki içerik "olduğu gibi", "tüm hatalarıyla birlikte" ve "mevcut olduğu gibi" sağlanmaktadır ve ELECTHERA , ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet veya ihlal etmeme garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, yasa, sözleşme veya başka bir şekilde yaratılan, açık veya zımni hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. ELECTHERA , web sitesine erişimin sürekli olarak mevcut olacağına, kesintisiz olacağına veya web sitesinde yer alan bilgilerin zamanında, eksiksiz veya hatasız olacağına dair hiçbir beyan veya garanti vermez. Her kişi, web sitesine erişim ve sitenin kullanımından kaynaklanan tüm riskleri ve tüm sorumluluğu üstlenir. hiçbir durumda ELECTHERA  veya bağlı kuruluşlarımız ve iştiraklerimiz ve bunların ilgili yetkilileri, yöneticileri, çalışanları, üyeleri, acenteleri, temsilcileri, iş ortakları, bilgi sağlayıcıları ve lisans verenleri ve bunların ilgili mirasçıları ve vekilleri, doğrudan, dolaylı, arızi, sonuçsal, örnek, özel (kar kaybı dahil) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir tür veya nitelikteki zararlardan sorumlu tutulamaz, ELECTHERA 'nın veya yukarıda listelenen diğer kuruluş veya kişilerden herhangi birinin bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediğine bakılmaksızın, herhangi bir ELECTHERA  web sitesinin varlığından, erişiminden veya kullanımından veya web sitelerinde yer alan verilerin kullanılamamasından veya kaybolmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan cezai veya diğer zararlar. belirli zarar kategorilerinin hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermeyen devletlerde, ELECTHERA 'nın ve bağlı kuruluşlarının ve bağlı kuruluşlarının ve bunların ilgili memurlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, acentelerinin, temsilcilerinin, iş ortaklarının, bilgi sağlayıcılarının ve lisans verenlerinin ve bunların ilgili mirasçılarının ve atamalarının sorumluluğu, bu tür yasaların izin verdiği azami ölçüde sınırlıdır. Web sitemizde yer alan veya Web Sitemiz aracılığıyla erişilen işlevlerin veya bilgilendirme materyallerinin bilgisayar virüsleri veya diğer zararlı bileşenlerden arındırılmış olduğunu garanti etmiyoruz. Web Sitemizin içeriğini periyodik olarak güncellemek için iyi niyetli bir çaba göstermemize rağmen, Web Sitemizde yer alan bilgileri güncelleme yükümlülüğümüz yoktur ve bu bilgilerin güncellenmemesinden sorumlu olmayacağız. ELECTHERA , Web Sitesi'nin içeriğinden veya Web Sitesi içinde yer alan veya Web Sitesi aracılığıyla erişilen herhangi bir bilgide yer alan herhangi bir hata, iftira, iftira, iftira, ihmal, yalan, müstehcenlik, pornografi, küfür, tehlike veya yanlışlıktan kaynaklanan hiçbir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

 

 

 

Geçerli Yasa

 

ELECTHERA 'nın Web Sitesi'ne erişiminiz veya kullanımınızla ilgili tüm konular, kanun hükümlerinin çatışmasına bakılmaksızın Türkiye hukukuna tabi olacaktır ELECTHERA 'nın Web Sitesine erişiminiz veya kullanımınızla ilgili her türlü yasal işlem veya kovuşturma Türkiye mahkemesinde başlatılacaktır. Herhangi bir yasal işlem veya kovuşturmada bu tür mahkemelerin yargı yetkisine boyun eğmeyi ve bu mahkemelerin yargı yerinin uygun olduğunu kabul edersiniz.

 

 

 

Çeşitli

 

Bu Şartlar ve Koşullar, siz ve ELECTHERA  arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve Web Sitesini ve Web Sitesinde sunulan herhangi bir bilgi veya hizmeti kullanımınızı yönetir. Bu anlaşma, bu Web Sitesinin kullanımıyla ilgili olarak siz ve ELECTHERA  arasındaki önceki kullanım koşullarının veya diğer sözleşmelerin yerine geçer.

 

 

 

Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü kullanmamamız veya uygulamamamız, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez ve yazılı olarak icra edilen tarafça imzalanmadıkça hiçbir feragat uygulanamaz.

 

 

 

Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir bölümünün uygulanamaz olduğuna karar verilirse, uygulanamaz kısım ilgili yasaya uygun olarak tarafların orijinal niyetlerini mümkün olduğunca yansıtacak şekilde yorumlanacak ve sözleşmenin geri kalanı yazıldığı gibi uygulanacaktır.

 

 

 

Bu Hüküm ve Koşullarda (ve ELECTHERA ve bağlı kuruluşları dışında) açıkça belirtilmedikçe, bu Hüküm ve Koşulların üçüncü taraf lehtarlarının olmayacağını kabul edersiniz.

 

 

 

Güncelleme tarihi: 6 Şubat 2022

bottom of page